ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και της βελτίωσης των δεξιοτήτων των κλινικών ΜΔΘ, παρέχει ΔΩΡΕΑΝ Κλινική Εκπαίδευση 14 ωρών στους συμμετέχοντες που θα επιλέξουν ένα από τα οικονομικά πακέτα MDT Specialization, Advanced MDT II και Advanced MDT I. Οι συμμετέχοντες μέσα από την παρακολούθηση ασθενών με σύνθετα μυοοκελετικά προβλήματα και  την εκπαίδευση θα καταφέρουν να αναπτύξουν τον κλινικό τους συλλογισμό, να εμπλακούν στον σχεδιασμό θεραπευτικών προγραμμάτων και στην λήψη κλινικών αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση office@mckenziehellas.gr ή στο (+30) 210 22 89 654.