ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Mέθοδος McKenzie®-Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία®


ΠΡΟΣΕΧΕIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚEΣ ΣΕΙΡEΣ
Βρείτε μία από τις Εκπαιδευτικές μας Σειρές κοντά σας
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΤOΠΟΣ ΤYΠΟΣ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 20 - 23 Ιαν 2022 ΤOΠΟΣ: Λευκωσία, CY ΤYΠΟΣ: Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 15 ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 3 - 6 Φεβ 2022 ΤOΠΟΣ: Αθήνα, GR ΤYΠΟΣ: Γ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 20 ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 17 - 20 Φεβ 2022 ΤOΠΟΣ: Θεσσαλονίκη, GR ΤYΠΟΣ: B’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 20 ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 10 - 13 Μαρ 2022 ΤOΠΟΣ: Θεσσαλονίκη, GR ΤYΠΟΣ: Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 20 ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 7 - 10 Απρ 2022 ΤOΠΟΣ: Θεσσαλονίκη, GR ΤYΠΟΣ: Δ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 20 ΕΓΓΡΑΦH
ΠΡΟΒΟΛH OΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ