ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Mέθοδος McKenzie®-Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία®


ΠΡΟΣΕΧΕIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚEΣ ΣΕΙΡEΣ
Βρείτε μία από τις Εκπαιδευτικές μας Σειρές κοντά σας
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΤOΠΟΣ ΤYΠΟΣ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 30 Μαΐ - 2 Ιουν 2024
ΤOΠΟΣ: Αθήνα, GR ΤYΠΟΣ: B’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 7 ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 13 - 16 Ιουν 2024
ΤOΠΟΣ: Θεσσαλονίκη, GR ΤYΠΟΣ: B’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 17 ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 10 - 13 Οκτ 2024
ΤOΠΟΣ: Αθήνα, GR ΤYΠΟΣ: Γ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 20 ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 17 - 20 Οκτ 2024
ΤOΠΟΣ: Θεσσαλονίκη, GR ΤYΠΟΣ: Γ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 20 ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 16 Νοε 2024
ΤOΠΟΣ: Αθήνα, GR ΤYΠΟΣ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 20 ΕΓΓΡΑΦH
ΠΡΟΒΟΛH OΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ