ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Mέθοδος McKenzie®-Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία®


ΠΡΟΣΕΧΕIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚEΣ ΣΕΙΡEΣ
Βρείτε μία από τις Εκπαιδευτικές μας Σειρές κοντά σας
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΤOΠΟΣ ΤYΠΟΣ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 2 - 5 Απρ 2020 ΤOΠΟΣ: Λευκωσία, cy ΤYΠΟΣ: Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 25 - 26 Απρ 2020 ΤOΠΟΣ: Θεσσαλονίκη, gr ΤYΠΟΣ: Περιφερειακές Αρθρώσεις-Advanced ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 22 ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 16 - 17 Μαΐ 2020 ΤOΠΟΣ: Αθήνα, gr ΤYΠΟΣ: Περιφερειακές Αρθρώσεις-Advanced ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 22 ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 28 - 31 Μαΐ 2020 ΤOΠΟΣ: Αθήνα, gr ΤYΠΟΣ: Γ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 25 ΕΓΓΡΑΦH
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: 11 - 14 Ιουν 2020 ΤOΠΟΣ: Θεσσαλονίκη, gr ΤYΠΟΣ: Γ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤEΣ ΘEΣΕΙΣ: 25 ΕΓΓΡΑΦH
ΠΡΟΒΟΛH OΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ