ΔIΠΛΩΜΑ

Το δίπλωμα στη Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® απομένεται στους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν περάσει τις εξετάσεις, με βάση τα κριτήρια που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie και είναι σχεδιασμένες για την αξιολόγηση των ικανοτήτων του συμμετέχοντα, σε σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών του Διπλώματος.

Τι πετυχαίνει το πρόγραμμα

  • Σας παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ικανότητας στη θεωρία και την πρακτική της Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας των μυοσκελετικών παθήσεων.
  • Εξελίσσει τις δεξιότητές σας στην πρόσβαση, την κατανόηση και την αξιολόγηση της έρευνας σχετικά με τη Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία,
  • Σας κάνει ικανούς για ενδελεχή κριτική ανάλυση και κλινικό συλλογισμό,
  • Σας κάνει ικανούς να αναγνωρίζετε καταστάσεις που είναι κατάλληλες/ακατάλληλες για μηχανική θεραπεία,
  • Αναπτύσσει περαιτέρω τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές σας δεξιότητες
  • Σας ενισχύει στην κατανοήση των επαγγελματικών σας αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, ηθικών και πολιτιστικών θεμάτων.

Η απόκτηση του διπλώματος ΜΔΘ σας τοποθετεί μεταξύ των καλύτερων κλινικών, όσον αφορά στα μυοσκελετικά προβλήματα, παγκοσμίως. 

Επισκόπηση του προγράμματος

Για να γίνει κάποιος αποδεκτός στο πρόγραμμα του διπλώματος καλείται, πρώτα, να παρακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Ινστιτούτου, και να επιτύχει στις εξετάσεις της Βασικής Κλινικής Επάρκειας στη ΜΔΘ.  Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να ασχολούνται με την κλινική πρακτική, να είναι πιστοποιημένοι στη χώρα όπου διαμένουν και να  είναι σε θέση να αποδείξουν την επάρκειά τους στην αγγλική γλώσσα.

Tο πρόγραμμα του διπλώματος αποτελείται από δύο μέρη. Το θεωρητικό και το πρακτικό.

Θεωρητικό μέρος

Περιλαμβάνει την ενότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Distance Learning), η οποία διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο του Dundee, στη Σκωτία, σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο McKenzie. Η ενότητα αυτή διαρκεί 12 εβδομάδες και περιλαμβάνει περίπου 20 ώρες την εβδομάδα αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (self-directed learning). Ο υποψήφιος πρέπει να περάσει από αξιολογήσεις, προκειμένου να επιτύχει σε αυτό το μέρος του διπλώματος.

Κλινικό μέρος

Aποτελείται από τουλάχιστον 360 ώρες κλινικής πρακτικής, βασισμένη σε μία ποικιλία μυοσκελετικών παθήσεων, δίνοντας έμφαση στη σημασία των "αποδεικτικών στοιχείων" του ασθενούς. Ο υποψήφιος εποπτεύεται από έναν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό McKenzie, (που έχει οριστεί από το Διεθνές Ινστιτούτο McKenzie), ο οποίος αποφασίζει/θα αποφασίσει  για την επάρκεια του υποψηφίου, ύστερα από μία σειρά επίσημων και συνεχών αξιολογήσεων.

Επί του παρόντος, το κλινικό μέρος του προγράμματος σπουδών διενεργείται στις ΗΠΑ, τη Σκωτία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και το Βέλγιο-Ολλανδία-Λουξεμβούργο.

Διάρκεια του Προγράμματος Διπλώματος:

Θεωρητικό Μέρος : ένα Πανεπιστημιακό Εξάμηνο.
Κλινικό Μέρος: 360 ώρες.

Σημείωση: Και τα δύο μέρη του προγράμματος διπλώματος στη ΜΔΘ πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τριών ετών από την έναρξη του θεωρητικού μέρους.

Κριτήρια Επιλογής

Φυσικοθεραπευτές  και γιατροί μπορούν να παρακολουθήσουν  το Πρόγραμμα του Διπλώματος ΜΔΘ.  Άτομα που προέρχονται από άλλα επαγγέλματα θα πρέπει να αποστείλουν ερώτημα  αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής στη διεύθυνση diploma@mckenzieinstitute.org  πριν συμπληρώσουν την αίτηση τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα:

Λήξη αιτήσεων: 19 Οκτωβρίου κάθε έτους
Έναρξη μαθημάτων: Ιανουάριο κάθε έτους
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 συμμετέχοντες

Πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις, θα εξετάζονται αυστηρώς με τη σειρά που παραλήφθηκαν.

MDT Diploma Full Details

Download