ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΕΙ

Μέθοδος McKenzie-ΜΔΘ®

Assessment

ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ

Η ΜΔΘ αρχίζει με τον κλινικό να λαμβάνει ένα λεπτομερές ιστορικό για τα συμπτώματα του ασθενή και πώς αυτά συμπεριφέρονται. Μετά προχωρεί στην κλινική εξέταση. Δηλαδή, ζητάει να εκτελέσει ο ασθενής συγκεκριμένες κινήσεις και να μείνει σε συγκεκριμένες θέσεις. Η βασική διαφορά από άλλες προσεγγίσεις είναι η χρήση των επαναλαμβανόμενων κινήσεων αντί για μία κίνηση. Οι αλλαγές των συμπτωμάτων και του εύρους κίνησης με τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις παρέχουν στον κλινικό τις πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσει για να κατατάξει το πρόβλημα του ασθενή.

Classification

ΚΑΤAΤΑΞΗ

Κάθε σύνδρομο αντιμετωπίζεται , σύμφωνα με τη μοναδική φύση του, με ειδικές μηχανικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων κινήσεων και παρατεταμένων θέσεων. Η ΜΔΘ είναι ένα περιεκτικό σύστημα κατάταξης και περιλαμβάνει και μία μικρότερη ομάδα ασθενών οι οποίοι δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε ένα από τα τρία σύνδρομα αλλά μπαίνουν στην κατηγορία «Άλλο» , μία υπο-ομάδα που περιλαμβάνει σοβαρές παθήσεις, μη μηχανικά προβλήματα, πραγματικό χρόνιο πόνο, κλπ

Assessment

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ/ΘΕΡΑΠΕIΑ

Treatment

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από την αξιολόγηση, ο κλινικός θα δώσει ειδικές ασκήσεις και συμβουλές, σχετικά με τις στάσεις που πρέπει να υιοθετήσει και τις στάσεις που πρέπει να αποφύγει, προσωρινά, ο ασθενής. Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται δύσκολο, μηχανικά, τότε ο εξειδικευμένος στη ΜΔΘ κλινικός, ίσως χρειαστεί να εφαρμόσει τεχνικές δια των χειρών, έως ότου μπορέσει και πάλι ο ασθενής να γίνει ικανός για αυτοθεραπεία. Ο στόχος είναι να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν λιγότερο αριθμό συνεδριών. Μία θεραπεία που μπορεί να την εκτελεί ο ασθενής πέντε ή έξι φορές την ημέρα, είναι πιο αποτελεσματική σε μικρότερο χρονικό διάστημα, από εκείνη που παρέχεται από τον κλινικό μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Άρα, δίνεται έμφαση στην ενεργή συμμετοχή του ασθενούς, ώστε μέσα από αυτήν να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των επισκέψεων στον θεραπευτή, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Τέλος, οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία το πρόβλημά τους όταν τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία.

Assessment

ΠΡOΛΗΨΗ

Μαθαίνοντας πώς να αντιμετωπίσει μόνος του το τρέχον πρόβλημα, ο ασθενής, μπορεί να μάθει επίσης και πώς θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο υποτροπής. Αλλά και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί πλέον να ασχοληθεί γρήγορα με τα συμπτώματα και να έχει τον έλεγχο της θεραπείας του, ακίνδυνα και αποτελεσματικά. Υποτροπιάζοντα προβλήματα είναι πιθανότερο να προληφθούν μέσω της αυτοθεραπείας αντί μέσω μίας παθητικής φροντίδας.

Υπάρχουν εκπαιδευμένοι κλινικοί στη ΜΔΘ σε 36 χώρες στον κόσμο. Επειδή οι θεραπευτικές ασκήσεις που προτείνονται  πρέπει να βασίζονται σε ακριβή αξιολόγηση, είναι σημαντικό για τον ασθενή να βρει έναν θεραπευτή που είναι Πτυχιούχος ή Διπλωματούχος στη ΜΔΘ. Βρείτε έναν κλινικό κοντά σας πατώντας εδώ