ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡOΧΟΥΣ ΥΓΕIΑΣ

Είστε γιατρός ενός ασθενή που παρουσιάζεται με πρόβλημα της οσφύος ή του αυχένα ή με πάθηση των άκρων;Θέλετε να μάθετε αν ο ασθενής σας είναι κατάλληλος υποψήφιος για θεραπεία με τη Μέθοδο McKenzie® - Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ);

Οι παρακάτω πληροφορίες περιγράφουν πως η ΜΔΘ θα σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την παραπομπή του ασθενούς σας σε διαπιστευμένο κλινικό ΜΔΘ. Θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ΜΔΘ σε άλλες περιοχές του παρόντος δικτυακού τόπου.

Μέθοδος McKenzie / ΜΔΘ

Η Μέθοδος McKenzie® είναι επίσης γνωστή ως Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ) και αναπτύχθηκε από τον νεοζηλανδό φυσικοθεραπευτή Robin McKenzie. Η μέθοδος έχει ερευνηθεί εκτενώς, από τότε που ο Robin McKenzie δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο, «Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης», το 1981. Είναι μία από τις πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενες αξιολογήσεις και θεραπευτικές προσεγγίσεις στο μυοσκελετικό πόνο, στον κόσμο.

Ειδικά χαρακτηριστικά της ΜΔΘ

Ο κλινικός εξετάζει τον ασθενή χρησιμοποιώντας ένα επικυρωμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης. Αφού πάρει το ιστορικό, ο κλινικός καθοδηγεί τον ασθενή σε μία συγκεκριμένη σειρά κινήσεων ή θέσεων, για να προσδιορίσει την κατάταξη του προβλήματός του. Ακολούθως, με βάση αυτήν την κατάταξη, ο ασθενής παίρνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας. Στη ΜΔΘ δίνεται έμφαση στην ανεξαρτησία του ασθενή και την αυτο-θεραπεία. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει θεραπευτικές τεχνικές, όπως η κινητοποίηση και ο χειρισμός, αλλά πάντοτε ο στόχος είναι να γίνει ο ασθενής ανεξάρτητος από τον κλινικό και να είναι σε θέση να αυτο-διαχειρίζεται το πρόβλημά του.

Ενδείξεις για ΜΔΘ

Τα αποτελέσματα της αρχικής εξέτασης θα καθορίσουν αν το πρόβλημα του ασθενούς είναι κατάλληλο γι’ αυτό το είδος της παρέμβασης. Αν η ΜΔΘ δεν ενδείκνυται, ο ασθενής πρέπει να παραπεμφθεί σε άλλους κατάλληλους ειδικούς.

Συνηθέστερες ενδείξεις για παραπομπή

  • Ασθενείς με οξύ ή χρόνιο μυοσκελετικό πόνο, περιλαμβανομένου του πονοκέφαλου.
  • Ασθενείς με ισχιαλγία ή βραχιαλγία για τα οποία σκέφτεστε CT, MRI ή χειρουργείο, ακόμη και ασθενείς με παρουσία νευρολογικής εμπλοκής.
  • Ασθενείς με μηχανικά προβλήματα στην οσφύ, τον αυχένα ή προβλήματα άκρων, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν σε άλλες παρεμβάσεις.

Οφέλη από τη ΜΔΘ

  • Επιστημονική βάση
  • Πρώιμη πρόγνωση 
  • Αυτοθεραπεία
  • Πρόληψη της υποτροπής