ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ FAQ

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις πιο συχνές  ερωτήσεις σχετικά με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα τoυ Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που οργανώνται στη χώρα σας, απευνθυθείτε στην αντίστοιχη σελίδα του παραρτήματος της χώρας σας.

Εάν έχετε κάποια άλλη απορία ή επιθυμείτε διευκρίνηση σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα επικοινωνείστε μαζί μας 

Η Α’ Εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα και η Δ’ Εκπαιδευτική Σειρά στο τέλος. Η ολοκλήρωση των σειρών Β’ και Γ’, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του συμμετέχοντα. Η ολοκλήρωση και των τεσσάρων εκπαιδευτικών σειρών αποτελεί προαπαιτούμενο για τις Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

Το ύψος των διδάκτρων είναι:  για την Α’ και Β’ Εκπαιδευτική Σειρά 390,00 ευρώ.   Για την Γ’ και Δ΄εκπαιδευτική Σειρά  450,00 ευρώ , ενώ για την Ε’ Εκπαιδευτική Σειρά είναι 250,00 ευρώ . Στο κόστος των διδάκτρων περιλαμβάνονται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, καφές και snacks κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ένα αυθεντικό οσφυϊκό ρολό McKenzie, μπλοκ σημειώσεων και στυλό,  πρόσβαση σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό και υλικό ανασκόπησης μαθήματος. Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie από το 2018 παρέχει στα μέλη του έκπτωση στην Γ', Δ' και Ε' Εκπαιδευτική Σειρά και μία σειρά από προνόμια και παροχές. Επισκεφθείτε τη σελίδα των μελών για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σεμινάρια διδάσκονται από  μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας του Διεθνούς Ινστιτούτου, των οποίων η άδεια διδασκαλίας ανανεώνεται σε ετήσια βάση.

Στην Ελλάδα, senior instructor είναι ο κύριος Γεώργιος Σπανός, ο οποίος διδάσκει όλες τις εκπαιδευτικές σειρές.

Για τα σεμινάρια ο εκπαιδευτής ορίζεται από το παράρτημα που οργανώνει το σεμινάριο. 

Φυσικοθεραπευτές Ορθοπεδικοί, Αθλίατροι και άλλοι επαγγελματιές με αντικείμενο τις μυοσκελετικές παθήσεις.

Οι θεραπευτές που έχουν παρακολούθησει ολόκληρο  τον Εκπαιδευτικό Κύκλο (Σειρές Α-Δ) και έχουν  περάσει επιτυχώς τις Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας  αποκτούν το επίπεδο και το δικαίωμα  να αναγνωρίζονται  ως «πιστοποιημένοι» κλινικοί McKenzie και να χρησιμοποιούν τον τίτλο Cred.MDT

Για να γίνει διπλωματούχος στη ΜΔΘ ένας κλινικός, πρέπει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα Διπλώματος του Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι να δώσει με επιτυχία τις Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας. Εφόσον αντεπεξέλθει με επιτυχία στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος του Διπλώματος και περάσει, επίσης, επιτυχώς τις τελικές εξετάσεις, τότε μπορεί να αναφέρεται ως Διπλωματούχος ΜΔΘ και να χρησιμοποιεί τον τίτλο Dip.MDT

Tο Δίπλωμα ΜΔΘ αναγνωρίζεται σε χώρες του εξωτερικού όπου εμπλέκονται Πανεπιστήμια,  και πάντως σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει Παράρτημα McKenzie.

Εάν αναβάλλετε/ακυρώσετε ένα σεμινάριο όπου συμμετέχετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε το αμέσως επόμενο που είναι προγραμματισμένο τόσο στην ίδια την πόλη όπου ξεκινήσατε ή και σε άλλη πόλη,  εάν αυτό σας εξυπηρετέι χρονικά.

Πάντως δεν πρέπει να παρέλθει 3ετια από τη στιγμή που διακόψατε, γιατί τότε θα πρέπει να παρακολουθήσετε τον Εκπαιδευτικό Κύκλο από την αρχή, ανεξαρτήτως σε ποια εκπαιδευτική Σειρά είχατε σταματήσει.  Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε ή να αναβάλλετε κάποιο μάθημα, επικοινωνείστε μαζί μας  προκειμένου να συζητήσουμε τις πιθανές, εναλλακτικές λύσεις. 

Ναι, το Ελληνικό Ινστιτούτο McKEnzie οργανώνει συχνά επαναληπτικά μαθήματα.  Προϋπόθεση για την πραγματοποίησή τους, πάντως, είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δέκα συμμετεχόντων. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες