ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ MCKENZIE

Το Διεθνές Ινστιτούτο McKenzie επιτρέπει οι κάτοχοι  Διπλώματος στη Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία-ΜΔΘ, παγκοσμίως, να αιτηθούν ώστε οι κλινικές τους να αποκτήσουν την ιδιότητα “Πιστοποιημένη Κλινική McKenzie”. Στις κλινικές αυτές πρέπει να εφαρμόζεται η Μέθοδος McKenzie- Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία. Επιπλέον, τουλάχιστον ένας από τους Θεραπευτές στην Πιστοποιημένη Κλινική McKenzie πρέπει να είναι κάτοχος του Διπλώματος στη Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία. Ο θεραπευτής αυτός θα πρέπει να περνά το λιγότερο το  50% των ωρών πρακτικής του σε αυτή την κλινική. Η κλινική θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει  εκπαιδευτική πολιτική , επιβεβαιώνοντας ότι  οι θεραπευτές που εργάζονται σε αυτή, θα εκπαιδευτούν στη Μέθοδο McKenzie,παρακολουθώντας τις Εκπαιδευτικές Σειρές Α-Γ του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ινστιτούτου ως ελάχιστο κριτήριο, και  συνεχίζουν, όταν είναι δυνατόν, με τις Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας ή το Δίπλωμα στη ΜΔΘ.

Έχω διαβάσει και κατανοήσει την παραπάνω δήλωση που αφορά στις Πιστοποιημένες Κλινικές McKenzie.

Certified Clinic image 2018 update