ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

W Part A 2

Α΄ Εκπαιδευτική Σειρά – Η Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης

Αυτό το 4ήμερο μάθημα εισάγει τον συμμετέχοντα στις θεωρητικές πτυχές και έννοιες της Μηχανικής Διάγνωσης & Θεραπείας (ΜΔΘ), όπως αυτή εφαρμόζεται στο μυοσκελετικό σύστημα. Στο επίκεντρο αυτού του μαθήματος, το οποίο είναι το πρώτο στη σειρά του Εκπαιδευτικού Κύκλου ΜΔΘ, βρίσκεται η εξέταση, η κατάταξη και η διαχείριση ασθενών με οσφυαλγία, σχετικό αναφερόμενο πόνο και λειτουργικούς περιορισμούς.

Οι αρχές της ΜΔΘ και ο τρόπος εφαρμογής τους  με βάση το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο  της διαχείρισης  ασθενών με μυοσκελετικό πόνο και λειτουργικούς περιορισμούς θα αποτελέσει  ένα βασικό θέμα ανάλυσης. Μέσα από τη διδασκαλία, την πρακτική εφαρμογή,  τις συζητήσεις και την  παρουσίαση ασθενών, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν και θα εφαρμόσουν εκτενώς τη διαδικασία  αξιολόγησης, κατάταξης και θεραπείας με βάση τη ΜΔΘ. Οι κατατάξεις των συνδρόμων Διαταραχής, Δυσλειτουργίας και Στάσεως θα αναλυθούν λεπτομερώς και θα συζητηθούν τα κατάλληλα θεραπευτικά προγράμματα, με έμφαση στις διαδικασίες αυτοθεραπείας που χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς αλλά και στην εκπαίδευση. Θα αναλυθούν επίσης οι ενδείξεις για την χρήση των διαδικασιών του θεραπευτή ενώ ταυτόχρονα οι διαδικασίες θα παρουσιαστούν και θα γίνει πρακτική εφαρμογή. Επιπρόσθετα θα εξεταστούν οι υπο-ομάδες που δεν πληρούν τα κριτήρια των συνδρόμων  McKenzie και θα περιγραφεί η βάση για την διαφορική διάγνωση τους.

Η παρουσίαση ασθενών και η επαναξιολόγηση τους (follow-up) θα δώσει έμφαση στην διαδικασία της επανεξέτασης και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια ρεαλιστική αίσθηση και να κατανοήσουν την αξία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος της ΜΔΘ στην διαφοροποίηση της εικόνας των ασθενών μετά από 2-3 θεραπευτικές συνεδρίες.

Το μάθημα περιλαμβάνει ένα εικονογραφημένο εγχειρίδιο με πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά video με όλες τις διαδικασίες, σε ολόκληρη τη βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie και σε ένα τεστ κατανόησης της εκπαιδευτικής σειράς.

Στόχοι Εκπαιδευτικής Σειράς

Η προσεκτική παρακολούθηση και ολοκλήρωση της σειράς αυτής, θα  δώσει στους συμμετέχοντες την εισαγωγική γνώση και τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες, για να:

 1. 1.Αναλύουν και να συζητούν τις βασικές αρχές της ΜΔΘ και πώς αυτές ενσωματώνονται στο βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο του οσφυικού πόνου
 2. Εφαρμόζουν κατάλληλα τη Μέθοδο McKenzie- ΜΔΘ σε ασθενείς με προβλήματα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης
 3. Διακρίνουν τα Σύνδρομα ΜΔΘ (Διαταραχή, Δυσλειτουργία, Στάσεως), και τις υπο-ομάδες της κατηγορίας «ΆΛΛΟ» και να παρέχουν κατάλληλα θεραπευτικά σχήματα αντιμετώπισης για καθένα από αυτά τα σύνδρομα ΜΔΘ.
 4. Αναγνωρίζουν πότε απαιτείται η εφαρμογή εξωτερικών δυνάμεων, για την επίλυση των συμπτωμάτων  χρησιμοποιώντας την έννοια της «Προόδου των Δυνάμεων» με βάση τη ΜΔΘ.
 5. Αναγνωρίζουν πως θα βοηθήσουν τους ασθενείς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τις θεραπευτικές διαδικασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της θεραπείας λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν προσωπικούς ή περιβαλλοντικούς φραγμούς στην ανάρρωση.

Στο μάθημα θα αναλυθούν:

 • Επιδημιολογικά στοιχεία και προδιαθεσικοί παράγοντες
 • Χημικός vs. Μηχανικός πόνος
 • Εξέταση και Θεραπεία των Συνδρόμων Διαταραχής, Δυσλειτουργίας και Στάσης
 • Ανατομία και Εμβιομηχανική: Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος
 • Προφύλαξη και Αντενδείξεις
 • Παρουσίαση και εξέταση ασθενών, ανάλυση και συζήτηση

Επίπεδο: Basic

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α′ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ>>

 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς:

Πέμπτη

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Παρασκευή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Σάββατο

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κυριακή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

1. Πολιτική Ακυρώσεων

Πολτική Ακυρώσεων Σεμιναρίων/Webinar/Εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Το κόστος της επαναπαρακολούθησης αφορά σε επαναπαρακολούθηση μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ολόκληρου του εκπαιδευτικού κύκλου McKenzie. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται έκπτωση 10%

1.3 Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφών ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά.  Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

<p>&nbsp;</p>

W Part BB 2019

Β΄ Εκπαιδευτική Σειρά – Η Αυχενική και Θωρακική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης

Αυτή το 4ήμερο μάθημα θα εστιάσει στην εφαρμογή της Μηχανικής Διάγνωσης & Θεραπείας στην αυχενική και θωρακική μοίρα της Σ.Σ.  Στο μάθημα περιγράφονται λεπτομερώς η αξιολόγηση, κατάταξη και θεραπεία ασθενών με αυχεναλγία και θωρακαλγία, σχετικό αναφερόμενο πόνο και λειτουργικούς περιορισμούς.

Οι αρχές της ΜΔΘ και ο τρόπος εφαρμογής τους  με βάση το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο  της διαχείρισης  ασθενών με αυχενικό και θωρακικό πόνο και λειτουργικούς περιορισμούς θα αποτελέσει  ένα βασικό θέμα ανάλυσης. Μέσα από τη διδασκαλία, την πρακτική εφαρμογή,  τις συζητήσεις και την  παρουσίαση ασθενών, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν και θα εφαρμόσουν εκτενώς τη διαδικασία  αξιολόγησης, κατάταξης και θεραπείας με βάση τη ΜΔΘ. Οι κατατάξεις των συνδρόμων Διαταραχής, Δυσλειτουργίας και Στάσεως θα αναλυθούν λεπτομερώς και θα συζητηθούν τα κατάλληλα θεραπευτικά προγράμματα, με έμφαση στις διαδικασίες αυτοθεραπείας που χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς αλλά και στην εκπαίδευση. Θα αναλυθούν επίσης οι ενδείξεις για την χρήση των διαδικασιών του θεραπευτή ενώ ταυτόχρονα οι διαδικασίες θα παρουσιαστούν και θα γίνει πρακτική εφαρμογή. Επιπρόσθετα θα εξεταστούν οι υπο-ομάδες που δεν πληρούν τα κριτήρια των συνδρόμων  McKenzie και θα περιγραφεί η βάση για την διαφορική διάγνωση τους.

Η παρουσίαση ασθενών και η επαναξιολόγηση τους (follow-up) θα δώσει έμφαση στην διαδικασία της επανεξέτασης και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια ρεαλιστική αίσθηση και να κατανοήσουν την αξία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος της ΜΔΘ στην διαφοροποίηση της εικόνας των ασθενών μετά από 2-3 θεραπευτικές συνεδρίες.

Το μάθημα περιλαμβάνει ένα εικονογραφημένο εγχειρίδιο με πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά video με όλες τις διαδικασίες, σε ολόκληρη τη βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie και σε ένα τεστ κατανόησης της εκπαιδευτικής σειράς.

Στόχοι της Εκπαιδευτικής Σειράς

Μετά την προσεκτική συμμετοχή και την ολοκλήρωσή της, αυτή η εκπαιδευτική σειρά θα παράσχει στους συμμετέχοντες την εισαγωγική γνώση και τις βασικές ικανότητες και δυνατότητες, για να αρχίσουν να:

 1. Εφαρμόζουν κατάλληλα τη Μέθοδο McKenzie- Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία, σε ασθενείς με προβλήματα στην αυχενική και θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
 2. Διακρίνουν μεταξύ των συνδρόμων ΜΔΘ (Διαταραχή, Δυσλειτουργία και Στάση) και των υπο-ομάδων της κατηγορίας ΑΛΛΟ  και να παρέχουν τα κατάλληλα θεραπευτικά σχήματα αντιμετώπισης για καθένα από αυτά τα Σύνδρομα.
 3. Αναγνωρίζουν πότε απαιτείται η εφαρμογή εξωτερικών δυνάμεων, για την επίλυση των συμπτωμάτων  χρησιμοποιώντας την έννοια της «Προόδου των Δυνάμεων» με βάση τη ΜΔΘ.
 4. Αναγνωρίζουν πως θα βοηθήσουν τους ασθενείς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τις θεραπευτικές διαδικασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της θεραπείας λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν προσωπικούς ή περιβαλλοντικούς φραγμούς στην ανάρρωση.

Στο μάθημα θα αναλυθούν:

 • Παθοφυσιολογία και Εμβιομηχανική της Αυχενικής μοίρας Σ.Σ.
 • Υποκειμενική/ Αντικειμενική αξιολόγηση
 • Ανασκόπηση και θεραπεία των 3 μηχανικών συνδρόμων
 • Αυχενογενής Κεφαλαλγία και τραύμα (Whiplash)
 • Επιπλοκές, αντενδείξεις και πρόγνωση αποτελέσματος
 • Θωρακική μοίρα Σ.Σ.: Ανατομία, Παθολογία και Θεραπεία
 • Παρουσίαση και εξέταση ασθενών, ανάλυση και συζήτηση

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Α’ Εκπ. Σειράς ή της Α’ και Β’ Εκπ. Σειράς

Επίπεδο: Intermediate

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β′ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ>>

 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς

Πέμπτη

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Παρασκευή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Σάββατο

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κυριακή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

1. Πολιτική Ακυρώσεων

1.1. Ακύρωση σεμιναρίων/webinar/εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Αν δεν συμπληρωθεί  ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων(15)  για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όπου έχουν προγραμματιστεί (Ελλάδα ή Κύπρο) τότε γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών μετά την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Το κόστος της επαναπαρακολούθησης αφορά στην επαναπαρακολούθηση με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ολόκληρου του Εκπαιδευτικού Κύκλου McKenzie. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται έκπτωση 10%.

 

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

1.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφών ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄ εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

W Part CC 2019

Γ΄ Εκπαιδευτική Σειρά - Advanced - Οσφυϊκή Μοίρα της ΣΣ & Περιφερειακές Αρθρώσεις – Κάτω Άκρο  

Αυτή το 4ήμερο μάθημα θα ανασκοπήσει και θα προχωρήσει στην θεωρία και την πρακτική εφαρμογή της Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας σε σχέση με την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και θα εισάγει τις αρχές της ΜΔΘ  για τη διαχείριση  μυοσκελετικών παθήσεων του κάτω άκρου.

Το μάθημα αρχικά θα στοχεύσει στην εξέλιξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση, κατάταξη και διαχείριση ασθενών με οσφυαλγία, σχετικό αναφερόμενο πόνο και λειτουργικούς περιορισμούς. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί η θεωρία και θα γίνει πρακτική εφαρμογή της ΜΔΘ  για  τις μυοσκελετικές παθήσεις του κάτω άκρου.  Η διδασκαλία, η αξιολόγηση ασθενών και η  πρακτική εφαρμογή  θα συμβάλουν στο να καταδειχθούν τα χαρακτηριστικά και η αντιμετώπιση των συνδρόμων ΜΔΘ και των υπο-ομάδων της κατηγορίας ΑΛΛΟ, όπως αυτά παρουσιάζονται στο κάτω άκρο.

Η επίλυση προβλημάτων, η διαδραστική εκμάθηση και ο κλινικός συλλογισμός, είναι  δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιωθεί ότι ο συμμετέχων έχει μία ευρύτερη γνώση της ΜΔΘ με βάση το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο του μυοσκλετικού πόνου.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εξασκηθούν εκτενώς στη διαδικασία αξιολόγησης, κατάταξης και θεραπείας της ΜΔΘ μέσω της πρακτικής, τις συζητήσεις και την παρουσίαση ασθενών. Η πρακτική εφαρμογή βοηθά  στην ανάπτυξη των  δεξιοτήτων για την εφαρμογή των διαδικασιών αυτο-θεραπείας, και των διαδικασιών του θεραπευτή.

Η παρουσίαση ασθενών και η επαναξιολόγηση τους (follow-up) θα δώσει έμφαση στην διαδικασία της επανεξέτασης και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια ρεαλιστική αίσθηση και να κατανοήσουν την αξία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος της ΜΔΘ στην διαφοροποίηση της εικόνας των ασθενών μετά από 2-3 θεραπευτικές συνεδρίες.

Το μάθημα περιλαμβάνει ένα εικονογραφημένο εγχειρίδιο με πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά video με όλες τις διαδικασίες, σε ολόκληρη τη βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie και σε ένα τεστ κατανόησης της εκπαιδευτικής σειράς.

Στόχοι Εκπαιδευτικής Σειράς

Οσφυϊκή Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης

Η προσεκτική συμμετοχή και  ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής σειράς θα εμπλουτίσει  τις γνώσεις των συμμετεχόντων, θα ενισχύσει τις ικανότητές τους  και τις  δυνατότητές τους, για να :

 1. Αναγνωρίζουν, συζητούν και επιλύνουν τα συνήθη προβλήματα που συναντούν κατά την εφαρμογή της Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
 2. Αναλύουν και να συζητούν την αξιολόγηση ΜΔΘ και πώς αυτή βοηθά στη διαγνωστική κατάταξη των ασθενών.
 3. Συζητούν την εφαρμογή των διαδικασιών του θεραπευτή και πώς αυτή συνάδει με την έννοια της «Προόδου των Δυνάμεων» της ΜΔΘ.
 4. Εκτελούν τις τεχνικές του θεραπευτή στην οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης σε προχωρημένο επίπεδο και να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες ή τις παρεκκλίσεις κατά την εφαρμογή τους.
 5. Αναλύουν κλινικα περιστατικά ασθενών που εμφανίζουν συμπτώματα στην ΟΜΣΣ  και καθορίζουν τη διαγνωστική κατάταξη.

Περιφερειακές αρθρώσεις Κάτω άκρου

Η προσεκτική συμμετοχή και  ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής σειράς θα παρέχει στους συμμετέχοντες την εισαγωγική γνώση και τις βασικές ικανότητες και δυνατότητες, για να  :

 1. Περιγράφουν και να σχολιάζουν τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για την χρήση της ΜΔΘ στις μυοσκελετικές παθήσεις του κάτω άκρου.
 2. Περιγράφουν και να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των Συνδρόμων Διαταραχής, Δυσλειτουργίας και Στάσεως, όπως παρουσιάζονται στις μυοσκελετκές παθήσεις  του κάτω άκρου.
 3. Εκτελούν την αξιολόγηση ΜΔΘ για τις μυοσκελετικές παθήσεις του κάτω άκρου και να καθορίζουν την παρουσία των συνδρόμων ΜΔΘ.
 4. Να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα θεραπείας για ασθενείς που παρουσιάζονται με Σύνδρομα Διαταραχής, Δυσλειτουργίας και Στάσεως στο κάτω άκρο με βάση το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο.
 5. Να αναλύουν κλινικές περιπτώσεις ασθενών με συμπτώματα στο κάτω άκρο, και να καθορίζουν τη διαγνωστική κατάταξη.

Στο μάθημα θα αναλυθούν:

 • Επικέντρωση του πόνου και Αποκατάσταση της λειτουργικότητας
 • Ασκήσεις που δεν δόθηκαν σωστά vs. Ανεπαρκής χρόνος για την ανάταξη
 • Οδηγίες για τους ασθενείς και ασκήσεις που εκτελούνται ενεργητικά
 • Hands-on τεχνικές (υπερπίεση του θεραπευτή, κινητοποιήσεις)
 • Η χρήση της Έκτασης όταν υπάρχει παραμόρφωση πλάγιας κλίσης
 • Σύμφυση νευρικής ρίζας, Ιερολαγόνιες Αρθρώσεις και η άρθρωση του Ισχίου
 • Πρακτική των τεχνικών και οδηγός επίλυσης προβλημάτων
 • Ανάλυση της διαγνωστικής κατάταξης και θεραπείας των μυοσκελετικών παθήσεων του Κάτω Άκρου
 • Παρουσίαση και εξέταση ασθενών, ανάλυση και συζήτηση

 

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Α’ Εκπ. Σειράς

Επίπεδο: Advanced

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ′ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ>>

 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς:

Πέμπτη

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Παρασκευή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Σάββατο

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κυριακή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά

Κατά τη διάρκεια της πρακτική, οι συμμετέχοντες  φορούν κατάλληλα ρούχα, τα οποία θα  επιτρέπουν εύκολη συμμετοχή στην πρακτική εφαρμογή.

Συνιστάται μία καλή ανασκόπηση των βιβλίων του R. McKenzie (Lumbar Spine ή Cervical and Thoracic Spine – MDT), εφόσον ο συμμετέχων τα έχει αγοράσει και  συνιστάται επίσης, πολύ καλή επανάληψη των εγχειριδίων που δόθηκαν στις εκπαιδευτικές σειρές Α και Β. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες κάνουν χρήση και είναι εξοικειωμένοι σε κάποιο βαθμό με τις φόρμες αξιολόγησης McKenzie.

 

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

1. Πολιτική Ακυρώσεων

1.1. Ακύρωση σεμιναρίων/webinar/εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Αν δεν συμπληρωθεί  ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων(15)  για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όπου έχουν προγραμματιστεί (Ελλάδα ή Κύπρο) τότε γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών μετά την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Το κόστος της επαναπαρακολούθησης αφορά στην επαναπαρακολούθηση της σειράς μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ολόκληρου το εκπαιδευτικού κύκλου McKenzie. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται έκπτωση 10%

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

1.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφών ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά.  Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

W Part D

Δ΄ Εκπαιδευτική Σειρά  (Advanced) Αυχενική και Θωρακική Μοίρα της ΣΣ & Περιφερειακές Αρθρώσεις – Άνω Άκρο 

Αυτή το 4ήμερο μάθημα θα ανασκοπήσει και θα προχωρήσει στην θεωρία και την πρακτική εφαρμογή της Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας σε σχέση με την αυχενική και θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και θα εισάγει τις αρχές της ΜΔΘ  για τη διαχείριση  μυοσκελετικών παθήσεων του άνω άκρου.

Το μάθημα αρχικά θα στοχεύσει στην εξέλιξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση, κατάταξη και διαχείριση ασθενών με αυχενικό και θωρακικό, σχετικό αναφερόμενο πόνο και λειτουργικούς περιορισμούς. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί η θεωρία και θα γίνει πρακτική εφαρμογή της ΜΔΘ  για  τις μυοσκελετικές παθήσεις του άνω άκρου.  Η διδασκαλία, η αξιολόγηση ασθενών και η  πρακτική εφαρμογή  θα συμβάλουν στο να καταδειχθούν τα χαρακτηριστικά και η αντιμετώπιση των συνδρόμων ΜΔΘ και των υπο-ομάδων της κατηγορίας ΑΛΛΟ, όπως αυτά παρουσιάζονται στο άνω άκρο.

Η επίλυση προβλημάτων, η διαδραστική εκμάθηση και ο κλινικός συλλογισμός, είναι  δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιωθεί ότι ο συμμετέχων έχει μία ευρύτερη γνώση της ΜΔΘ με βάση το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο του μυοσκλετικού πόνου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εξασκηθούν εκτενώς στη διαδικασία αξιολόγησης, κατάταξης και θεραπείας της ΜΔΘ μέσω της πρακτικής, τις συζητήσεις και την παρουσίαση ασθενών. Η πρακτική εφαρμογή βοηθά  στην ανάπτυξη των  δεξιοτήτων για την εφαρμογή των διαδικασιών αυτο-θεραπείας, και των διαδικασιών του θεραπευτή.

Η παρουσίαση ασθενών και η επαναξιολόγηση τους (follow-up) θα δώσει έμφαση στην διαδικασία της επανεξέτασης και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια ρεαλιστική αίσθηση και να κατανοήσουν την αξία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος της ΜΔΘ στην διαφοροποίηση της εικόνας των ασθενών μετά από 2-3 θεραπευτικές συνεδρίες.

Το μάθημα περιλαμβάνει ένα εικονογραφημένο εγχειρίδιο με πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά video με όλες τις διαδικασίες, σε ολόκληρη τη βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie και σε ένα τεστ κατανόησης της εκπαιδευτικής σειράς.

Στόχοι Εκπαιδευτικής Σειράς

Αυχενική & Θωρακική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης

Η προσεκτική συμμετοχή και  ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής σειράς θα εμπλουτίσει  τις γνώσεις των συμμετεχόντων, θα ενισχύσει τις ικανότητές τους  και τις  δυνατότητές τους, για να :

 1. Αναγνωρίζουν, συζητούν και επιλύνουν τα συνήθη προβλήματα που συναντούν κατά την εφαρμογή της Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας στην αυχενική και θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
 2. Αναλύουν και να συζητούν την αξιολόγηση ΜΔΘ και πώς αυτή βοηθά στη διαγνωστική κατάταξη των ασθενών.
 3. Συζητούν την εφαρμογή των διαδικασιών του θεραπευτή και πώς αυτή συνάδει με την έννοια της «Προόδου των Δυνάμεων» της ΜΔΘ.
 4. Εκτελούν τις τεχνικές του θεραπευτή στην αυχενική  και θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης σε προχωρημένο επίπεδο και να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες ή τις παρεκκλίσεις κατά την εφαρμογή τους.
 5. Αναλύουν κλινικα περιστατικά ασθενών που εμφανίζουν συμπτώματα στην ΑΜΣΣ/ΘΜΣΣ και καθορίζουν τη διαγνωστική κατάταξη.

Περιφερειακές αρθρώσεις Άνω άκρου

Η προσεκτική συμμετοχή και  ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής σειράς θα παρέχει στους συμμετέχοντες την εισαγωγική γνώση και τις βασικές ικανότητες και δυνατότητες, για να  :

 1. Περιγράφουν και να σχολιάζουν τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για την χρήση της ΜΔΘ στις μυοσκελετικές παθήσεις του άνω άκρου.
 2. Περιγράφουν και να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των Συνδρόμων Διαταραχής, Δυσλειτουργίας και Στάσεως, όπως παρουσιάζονται στις μυοσκελετκές παθήσεις  του άνω άκρου.
 3. Εκτελούν την αξιολόγηση ΜΔΘ για τις μυοσκελετικές παθήσεις του άνω άκρου και να καθορίζουν την παρουσία των συνδρόμων ΜΔΘ.
 4. Να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα θεραπείας για ασθενείς που παρουσιάζονται με Σύνδρομα Διαταραχής, Δυσλειτουργίας και Στάσεως στο άνω άκρο με βάση το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο.
 5. Να αναλύουν κλινικές περιπτώσεις ασθενών με συμπτώματα στο άνω άκρο, και να καθορίζουν τη διαγνωστική κατάταξη.

Στο μάθημα θα αναλυθούν:

 • Καθορισμός της σωστής διάγνωσης και εντοπισμός πολλαπλών διαγνώσεων
 • Αναγνώριση κλινικά σημαντικών αλλαγών (μηχανικά, συμπτωματικά, λειτουργικά)
 • Πρόοδος των δυνάμεων κατά την θεραπεία και προσαρμογή των φορτίσεων
 • Επιστροφή στις δραστηριότητες/ Αποκατάσταση της Λειτουργικότητας
 • Δέσμευση του ασθενή με το θεραπευτικό πρόγραμμα και Επανεξέταση
 • Ενδείξεις για την χρήση manual therapy τεχνικών
 • Πρακτική advanced τεχνικών
 • Ανάλυση της διαγνωστικής κατάταξης και θεραπείας των μυοσκελετικών παθήσεων του Άνω Άκρου
 • Παρουσίαση και εξέταση ασθενών, ανάλυση και συζήτηση

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Α’, Β’ και Γ’ Εκπ. Σειράς

Επίπεδο: Advanced

Πλήρες πρόγραμμα και περιγραφή της Δ’ Εκπαιδευτικής Σειράς: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς:

Πέμπτη

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Παρασκευή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Σάββατο

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κυριακή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

 

 

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά

Κατά τη διάρκεια της πρακτική, οι συμμετέχοντες  φορούν κατάλληλα ρούχα, τα οποία θα  επιτρέπουν εύκολη συμμετοχή στην πρακτική εφαρμογή.

Συνιστάται μία καλή ανασκόπηση των βιβλίων του R. McKenzie (Lumbar Spine ή Cervical and Thoracic Spine – MDT), εφόσον ο συμμετέχων τα έχει αγοράσει και  συνιστάται επίσης, πολύ καλή επανάληψη των εγχειριδίων που δόθηκαν στις εκπαιδευτικές σειρές Α και Β. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες κάνουν χρήση και είναι εξοικειωμένοι σε κάποιο βαθμό με τις φόρμες αξιολόγησης McKenzie.

 

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

1. Πολιτική Ακυρώσεων

1.1. Ακύρωση σεμιναρίων/webinar/εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Αν δεν συμπληρωθεί  ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων(15)  για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όπου έχουν προγραμματιστεί (Ελλάδα ή Κύπρο) τότε γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών μετά την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Το κόστος της επαναπαρακολούθησης αφορά στην επαναπαρακολούθηση της εκπαιδευτικής σειράς μετά την ολοκληρώση της παρακολούθησης ολόκληρου του εκπαιδευτικού κύκλου της Μεθόδου McKenzie. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται έκπτωση 10%

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

1.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφών ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά.  Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

W advanced extremities

Περιφερειακές Αρθρώσεις Advanced

Επισκόπηση Εκπαιδευτικής Σειράς

Αυτό το  εντατικό 2ήμερο σεμινάριο (14 ώρες)  θα  εστιάσει   στην παρουσίαση πιο  προχωρημένων αρχών και στην πρακτική εφαρμογή τους μέσω του κλινικού συλλογισμού, της επίλυσης προβλημάτων, της ανάλυσης περιστατικών, της αξιολόγησης και θεραπείας ασθενών και των τεχνικών.

Στόχοι Εκπαιδευτική Σειράς

Ο στόχος  αυτής της εκπαιδευτικής σειράς είναι να εμπλουτίσει τις προηγούμενες γνώσεις που αποκτήθηκαν στις Εκπαιδευτικές Σειρές Γ΄ και Δ, σχετικά τις περιφερειακές αρθρώσεις ώστε οι συμμετέχοντες να:

 1. Εφαρμόζουν κατάλληλα τη Μέθοδο McKenzie-  Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία σε ασθενείς με προβλήματα στα άκρα.
 2. Διαχωρίζουν μεταξύ των Συνδρόμων McKenzie (Στάσεως, Δυσλειτουργίας και Διαταραχής ), όπως εφαρμόζονται στα άκρα.
 3. Εφαρμόζουν τα κατάλληλα θεραπευτικά σχήματα για καθένα από τα σύνδρομα και τις υπο-ομάδες τους.
 4. Προσδιορίζουν πότε η εφαρμογή εξωτερικών δυνάμεων ή εξωτερικής σταθεροποίησης είναι απαραίτητη για την επίλυση των συμπτωμάτων χρησιμοποιώντας την «πρόοδο των δυνάμεων» με βάση τη ΜΔΘ.
 5. Βοηθούν τους ασθενείς  να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν από μόνοι τους τις θεραπευτικές διαδικασίες ώστε να διατηρούν τους θεραπευτικούς στόχους.
 6. Διακρίνουν  τις  μη-μηχανικές παθήσεις  και να παρέχουν την κατάλληλη καθοδήγηση.

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Δ’ Εκπαιδευτική Σειράς

Επίπεδο: Advanced

Πλήρες πρόγραμμα και περιγραφή της Εκπαιδευτικής Σειράς Περιφερειακές Αρθρώσεις Advanced: Πατήστε εδώ

 

Κόστος Συμμετοχής

 

280 €*

 

 

*Στις παραπάνω τιμές παρέχεται έκπτωση 10% για τα μέλη του ΕΙΜ

 ** Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για τα μαθήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Κόστος Επαναπαρακολούθησης Εκπ. Σειράς :

190 €**

**Παρέχεται έκπτωση 20% για τα μέλη του ΕΙΜ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΔΘ>>

 

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά

Για την καλύτερη προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά Περιφερειακές Αρθρώσεις Advanced, συνιστάται σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον εκπαιδευτικό κύκλο σεμιναρίων πριν ενταχθεί η διδασκαλία των Άκρων στις Εκπαιδευτικές Σειρές Γ΄και Δ΄, να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές  σειρές Γ΄και Δ΄ ή να διαβάσουν το βιβλίο, «The Human Extremities, Mechanical Diagnosis & Therapy», πριν τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο.

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

1. Πολιτική Ακυρώσεων

1.1. Ακύρωση σεμιναρίων/webinar/εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Αν δεν συμπληρωθεί  ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων(15)  για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όπου έχουν προγραμματιστεί (Ελλάδα ή Κύπρο) τότε γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών μετά την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Το κόστος της επαναπαρακολούθησης αφορά στην επαναπαρακολούθηση της εκαπιδευτικής σειράς μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού κύκλου McKenzie. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται έκπτωση 10%

1.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφώνων ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας

Credentialling Exam

Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας ΜΔΘ

Η επιτυχία στις εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας σημαίνει ότι ο κλινικός έχει τις γνώσεις που έχουν καθοριστεί από το Διεθνές Ινστιτούτο McKenzie (ΔΙΜ) για να του αναγνωρίσει τη βασική κλινική ικανότητα  στην Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ).

Οι  εξετάσεις αποτελούνται από δοκιμασίες σύνθετης μεθοδολογίας με γραπτά και πρακτικά στοιχεία σχεδιασμένα έτσι ώστε να αξιολογηθεί η κλινική γνώση και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τον ασκούμενο σε όλο το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών. Όσοι περάσουν τις εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο: "Cred. MDT" και προστίθενται  στο διεθνή online κατάλογο “Therapist Locator” ("Εύρεση Θεραπευτή”), για όσους αναζητούν πιστοποιημένους κλινικούς στη Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία.

Αφού επιβεβαιωθεί επίσημα η εγγραφή στις εξετάσεις, δίδεται σε κάθε συμμετέχοντα πρόσβαση σε βίντεο με προχωρημένες διαδικασίες της ΜΔΘ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

·         Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου A-Περιφερειακές Αρθρώσεις Advanced
·        
Ο κλινικός να είναι Πτυχιούχος με επίσημη άδεια εργασίας

Τα επτά βασικά στοιχεία για τα οποία θα κριθεί ο κλινικός είναι:

·         Ιστορικό
·         Εξέταση
·         Συμπέρασμα
·         Αρχές Θεραπείας
·         Επαναξιολόγηση
·         Προφύλαξη
·         Διαδικασίες του θεραπευτή

Οφέλη για έναν επαγγελματία με πιστοποίηση στη μέθοδο McKenzie:

·         Όσοι περάσουν τις εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας προστίθενται στον διεθνή online κατάλογο εύρεσης θεραπευτή (“Therapist Locator”) για  αναγνωρισμένους στη ΜΔΘ κλινικούς.

·         Αναγνώριση της εξειδίκευσής σας και ενίσχυση του επαγγελματικού σας status μεταξύ των συναδέλφων σας στο ευρύτερο επαγγελματικό σας περιβάλλον, στην πόλη σας, στους παραπέμποντες κλινικούς και άλλους επαγγελματικούς φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.

·         Αιτήσεις για συμμετοχή σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα.

·         Για να εξασφαλίσουν συνεχιζόμενη πρακτική στα υψηλότερα πρότυπα της ΜΔΘ, οι κλινικοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της συνεχούς εκπαίδευσης, ώστε να παραμείνουν εντός του διεθνούς δικτύου παραπομπής ασθενών

Κόστος Συμμετοχής: 200

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

1. Πολιτική Ακυρώσεων

1.1. Ακύρωση σεμιναρίων/webinar/εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Αν δεν συμπληρωθεί  ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων(15)  για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όπου έχουν προγραμματιστεί (Ελλάδα ή Κύπρο) τότε γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών μετά την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

1.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφών ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.