ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

W Part A 2

Α΄ Εκπαιδευτική Σειρά – Η Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σχεδιασμένο για να βελτιώσει τις δεξιότητές σας και την κατανόηση της αξιολόγησης και θεραπείας του μυοσκελετικού πόνου. Ειδικά σχεδιασμένο για
φυσικοθεραπευτές και γιατρούς που αναζητούν προηγμένες γνώσεις στη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση, διάγνωση και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων και εξειδίκευση στην θεραπευτική άσκηση.

Στόχοι Εκπαιδευτικής Σειράς

1.Κατανόηση των αρχών διαγνωστικής κατάταξης της ΜΔΘ

2. Αξιολόγηση της σπονδυλικής στήλης και διαγνωστική διαλογή

3. Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στην συνταγογράφηση της θεραπευτικής άσκησης.

4. Δημιουργία αποτελεσματικών και εξατομικευμένων πλάνων θεραπείας με βάση την αξιολόγηση των ασθενών.

5.Προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο που ενισχύει τη δέσμευση με το θεραπευτικό πρόγραμμα και την συμμόρφωση με τις συμβουλές για την διαχείριση της καθημερινότητας.

Βασικά στοιχεία του μαθήματος:

 • Κατανόηση σε βάθος: Αποκτήστε μία βαθιά γνώση των αρχών και της εφαρμογής της μεθόδου McKenzie-ΜΔΘ.
 • Πραγματική Εμπειρία: Παρουσίαση, αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών ζωντανά. Συμμετοχή σε πρακτικές συνεδρίες που σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε hands-on τεχνικές, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα στην κλινική σας πρακτική.  
 • Evidence Based Προσέγγιση: Ενημερωθείτε για όλες τις νέες εξελίξεις από την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία διασφαλίζοντας ότι αποκτάτε γνώσεις που είναι επίκαιρες, ποιοτικές και εφαρμόσιμες.

Συνοδευτικό υλικό

• Πλούσιο εγχειρίδιο 200 σελίδων, στην ελληνική γλώσσα, με up-to-date πληροφορίες, εικόνες, quiz, βιβλιογραφικές αναφορές, φόρμες αξιολόγησης και κλινικά περιστατικά
• Πρόσβαση σε επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα μεταφρασμένα στα ελληνικά
• Πρακτική εκπαίδευση σε εξειδικευμένες manual τεχνικές
• Πρόσβαση σε βίντεο με προσωπικούς κωδικούς, για συνεχή πρακτική μετά το μάθημα
• Εξέταση και θεραπεία ασθενών, live, στα πλαίσια του μαθήματος
• Βιβλίο Treat your own back
• Αυθεντικό οσφυϊκό ρολό McKenzie
• Role playing
• Χρήση διαδραστικών εργαλείων εκπαίδευσης


Επίπεδο: Basic

Πρόγραμμα και περιγραφή της Α΄Εκπαιδευτικής Σειράς

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς:

Πέμπτη

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Παρασκευή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Σάββατο

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κυριακή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

 

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

 1. Πολιτική Ακυρώσεων

Πολτική Ακυρώσεων Σεμιναρίων/Webinar/Εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Το κόστος της επαναπαρακολούθησης αφορά σε επαναπαρακολούθηση μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ολόκληρου του εκπαιδευτικού κύκλου McKenzie. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται έκπτωση 10%

1.3 Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφών ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά.  Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

 

 

W Part BB 2019

Β΄ Εκπαιδευτική Σειρά – Η Αυχενική και Θωρακική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης

Αυτή το 4ήμερο μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες σας σχετικά με την Αυχενική και Θωρακική Μοίρα της Σ.Σ. Στο μάθημα περιγράφονται λεπτομερώς η αξιολόγηση, κατάταξη και θεραπεία ασθενών με αυχεναλγία και θωρακαλγία, σχετικό αναφερόμενο πόνο και λειτουργικούς περιορισμούς. 

Στόχοι της Εκπαιδευτικής Σειράς

1.Κατανόηση των αρχών της διαγνωστικής κατάταξης της ΜΔΘ όπως εφαρμόζεται στην αυχενική και θωρακική μοίρα

2.Αξιολόγηση της αυχενικής και θωρακικής μοίρας και διαγνωστική διαλογή

3.Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στην συνταγογράφηση της θεραπευτικής άσκησης για προβλήματα στην αυχενική και θωρακική μοίρα.

4.Δημιουργία αποτελεσματικών και εξατομικευμένων πλάνων θεραπείας με βάση την αξιολόγηση των ασθενών.

5.Προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο που ενισχύει τη δέσμευση με το θεραπευτικό πρόγραμμα και την συμμόρφωση με τις συμβουλές για τη διαχείριση της καθημερινότητας.

Βασικά στοιχεία του μαθήματος:

Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας σχετικά με την Παθοφυσιολογία και Εμβιομηχανική της Αυχενικής και της Θωρακικής Μοίρας της Σ.Σ. 

Εμβαθύνετε τον κλινικό συλλογισμό σας με την κατανόηση των αρχών της Μεθόδου McKenzie-ΜΔΘ και της εφαρμογή τους στην αυχενική και θωρακική μοίρα.

Ενισχύσετε τις γνώσεις σας γύρω από θέματα όπως η Αυχενογενής Κεφαλαλγία και το τραύμα (Whiplash).

Πρακτική εμπειρία: Παρουσίαση, αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών ζωντανά. Συμμετοχή σε πρκατικές συνεδρίες που σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε hands-on τεχνικές, που μπορεί να χρησιμοποιήσετε άμεσα στην κλινική σας πρακτική

Evidence- based προσέγγιση: Ενημερωθείτε για όλες τις νέες εξελίξεις για την αυχενική και θωρακική μοίρα από την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία διασφαλίζοντας ότι αποκτάτε γνώσεις που είναι επίκαιρες, έγκυρες, ποιοτικές και εφαρμόσιμες.

Συνοδευτικό υλικό

Πλούσιο εγχειρίδιο 200 σελίδων, στην ελληνική γλώσσα, με up-to-date πληροφορίες, εικόνες, quiz, βιβλιογραφικές αναφορές, φόρμες αξιολόγησης και κλινικά περιστατικά.

• Πρόσβαση σε επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα μεταφρασμένα στα ελληνικά

• Πρακτική εκπαίδευση σε εξειδικευμένες manual τεχνικές.

• Πρόσβαση σε βίντεο με προσωπικούς κωδικούς, για συνεχή πρακτική μετά το μάθημα

• Εξέταση και θεραπεία ασθενών, live, στα πλαίσια του μαθήματος.

 

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Α’ Εκπ. Σειράς ή της Α’ και Β’ Εκπ. Σειράς

Επίπεδο: Intermediate

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β′ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ>>

 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς

Πέμπτη

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Παρασκευή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Σάββατο

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κυριακή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

1. Πολιτική Ακυρώσεων

1.1. Ακύρωση σεμιναρίων/webinar/εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Αν δεν συμπληρωθεί  ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων(15)  για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όπου έχουν προγραμματιστεί (Ελλάδα ή Κύπρο) τότε γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών μετά την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Το κόστος της επαναπαρακολούθησης αφορά στην επαναπαρακολούθηση με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ολόκληρου του Εκπαιδευτικού Κύκλου McKenzie. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται έκπτωση 10%.

 

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

1.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφών ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄ εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

W Part CC 2019

Γ΄ Εκπαιδευτική Σειρά - Advanced - Οσφυϊκή Μοίρα της ΣΣ & Περιφερειακές Αρθρώσεις – Κάτω Άκρο  

Αυτό το 4ήμερο μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ενισχύσει τις  γνώσεις και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση, κατάταξη και διαχείριση ασθενών με οσφυαλγία, σχετικό αναφερόμενο πόνο και λειτουργικούς περιορισμούς και να τους εισάγει στις αρχές της Μεθόδου McKenzie-ΜΔΘ για το κάτω άκρο.

Το μάθημα περιλαμβάνει ένα εικονογραφημένο εγχειρίδιο με πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά video με όλες τις διαδικασίες, σε ολόκληρη τη βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie και σε ένα τεστ κατανόησης της εκπαιδευτικής σειράς.

Στόχοι Εκπαιδευτικής Σειράς

 1. Κατανόηση και επίλυση των συνήθων προβλημάτων  που συναντώνται κατά την εφαρμογή των αρχών της Μεθόδου  McKenzie-ΜΔΘ  στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
 2. Βελτίωση της διαδικασίας της κλινικής εξέτασης και της κατάταξης ΜΔΘ για ασθενείς με προβλήματα στην οσφύ.
 3. Παρουσίαση και ανάλυση των πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων για την χρήση της ΜΔΘ στις μυοσκελετικές παθήσεις του κάτω άκρου.
 4. Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στην συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης για τις μυοσκελετικές παθήσεις του κάτω άκρου.
 5. Δημιουργία αποτελεσματικών και εξατομικευμένων πλάνων θεραπείας με βάση την αξιολόγηση των ασθενών.
 6. Προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο που ενισχύει τη δέσμευση με το θεραπευτικό πρόγραμμα και την συμμόρφωση με τις συμβουλές για τη διαχείριση της καθημερινότητας.

Βασικά στοιχεία του μαθήματος

 • Σε βάθος κατανόηση: Ενίσχυστε τις γνώσεις σας σχετικά με τις αρχές της Μεθόδου  McKenzie-ΜΔΘ και την εφαρμογή τους σε σύνθετα κλινικά περιστατικά της ΟΜΣΣ και στο κάτω άκρο όπως η Σύμφυση Νευρικής Ρίζας, οι παθήσεις των  Ιερολαγώνιων Αρθρώσεων και οι παθήσεις της άρθρωσης του Ισχίου.
 • Πραγματική εμπειρία: Παρουσίαση, αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών ζωντανα. Συμμετοχή σε πρακτικές συνεδρίες που σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε hands-on τεχνικές, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα στην κλινική πρακτική.
 • Evidence-based προσέγγιση: Ενημερωθείτε για όλες τις  νέες εξελίξεις από την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία διασφαλίζοντας ότι αποκτάτε επίκαιρες, έγκυρες, ποιοτικές και εφαρμόσιμες γνώσεις.

 

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Α’ Εκπ. Σειράς

Επίπεδο: Advanced

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ′ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ>>

 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς:

Πέμπτη

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Παρασκευή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Σάββατο

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κυριακή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά

Κατά τη διάρκεια της πρακτική, οι συμμετέχοντες  φορούν κατάλληλα ρούχα, τα οποία θα  επιτρέπουν εύκολη συμμετοχή στην πρακτική εφαρμογή.

Συνιστάται μία καλή ανασκόπηση των βιβλίων του R. McKenzie (Lumbar Spine ή Cervical and Thoracic Spine – MDT), εφόσον ο συμμετέχων τα έχει αγοράσει και  συνιστάται επίσης, πολύ καλή επανάληψη των εγχειριδίων που δόθηκαν στις εκπαιδευτικές σειρές Α και Β. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες κάνουν χρήση και είναι εξοικειωμένοι σε κάποιο βαθμό με τις φόρμες αξιολόγησης McKenzie.

 

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

1. Πολιτική Ακυρώσεων

1.1. Ακύρωση σεμιναρίων/webinar/εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Αν δεν συμπληρωθεί  ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων(15)  για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όπου έχουν προγραμματιστεί (Ελλάδα ή Κύπρο) τότε γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών μετά την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Το κόστος της επαναπαρακολούθησης αφορά στην επαναπαρακολούθηση της σειράς μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ολόκληρου το εκπαιδευτικού κύκλου McKenzie. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται έκπτωση 10%

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

1.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφών ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά.  Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

W Part D

Δ΄ Εκπαιδευτική Σειρά  (Advanced) Αυχενική και Θωρακική Μοίρα της ΣΣ & Περιφερειακές Αρθρώσεις – Άνω Άκρο 

Αυτή το 4ήμερο μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξελίξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση, κατάταξη και διαχείριση ασθενών με αυχενικό και θωρακικό πόνο,σχετικό αναφερόμενο πόνο και λειτουργικούς περιορισμούς με τις αρχές της Μεθόδου McKenzie-ΜΔΘ και να τους εισάγει στις αρχές της Μεθόδου McKenzie-ΜΔΘ για τη διαχείριση μυοσκελετικών παθήσεων του άνω άκρου.

Το μάθημα περιλαμβάνει ένα εικονογραφημένο εγχειρίδιο με πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά video με όλες τις διαδικασίες, σε ολόκληρη τη βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου McKenzie και σε ένα τεστ κατανόησης της εκπαιδευτικής σειράς.

Στόχοι Εκπαιδευτικής Σειράς

 

 1. Κατανόηση ανάλυση και επίλυση των συνήθων προβλημάτων προβλήματα που συναντώνται κατά την εφαρμογή της Μεθόδου McKenzie- ΜΔΘ στην αυχενική και θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
 2. Βελτίωση της διαδικασίας κλινικής εξέτασης και της κατάταξης ΜΔΘ για ασθενείς με προβλήματα στην αυχενική και θωρακική μοίρα .
 3. Παρουσίαση και ανάλυση των πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων για την χρήση της ΜΔΘ στις μυοσκελετικές παθήσεις του άνω άκρου.
 4. Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στην συνταγογράφηση της θεραπευτικής άσκησης για τις μυοσκελετικές παθήσεις του άνω άκρου  .
 5. Δημιουργία αποτελεσματικών και εξατομικευμένων πλάνων θεραπείας με βάση την αξιολόγηση των ασθενών.
 6. Προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο που ενισχύει τη δέσμευση με το θεραπευτικό πρόγραμμα και την συμμόρφωσημε τις συμβουλές για τη διαχείριση της καθημερινότητας.

Βασικά Στοιχεία του μαθήματος:

 • Σε βάθος κατανόηση: Ενισχύστε τις γνώσεις σχετικά με τις αρχές της Μεθόδου  McKenzie-ΜΔΘ και την εφαρμογή τους σε σύνθετα κλινικά περιστατικά της αυχενικής και θωρακικής μοίρας και στο άνω άκρο.
 • Πραγματική εμπειρία: Παρουσίαση, αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών ζωντανά. Συμμετοχή σε πρακτικές συνεδρίες που σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε hands-on τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα στην κλινική σας πρακτική.
 • Evidence-based προσέγγιση: Ενημερωθείτε για όλες τις νέες εξελίξεις από την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία διασφαλίζοντας ότι αποκτάτε γνώσεις που είναι επίκαιρες, έγκυρες, ποιοτικές και εφαρμόσιμες.
 • Το μάθημα περιλαμβάνει ένα εικονογραφημένο εγχειρίδιο με πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά video με όλες τις διαδικασίες, σε ολόκληρη τη βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου  McKenzie και σε ένα τεστ κατανόησης της εκπαιδευτικής σειράς.

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Α’, Β’ και Γ’ Εκπ. Σειράς

Επίπεδο: Advanced

Πλήρες πρόγραμμα και περιγραφή της Δ’ Εκπαιδευτικής Σειράς: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς:

Πέμπτη

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Παρασκευή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Σάββατο

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κυριακή

8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

 

 

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά

Κατά τη διάρκεια της πρακτική, οι συμμετέχοντες  φορούν κατάλληλα ρούχα, τα οποία θα  επιτρέπουν εύκολη συμμετοχή στην πρακτική εφαρμογή.

Συνιστάται μία καλή ανασκόπηση των βιβλίων του R. McKenzie (Lumbar Spine ή Cervical and Thoracic Spine – MDT), εφόσον ο συμμετέχων τα έχει αγοράσει και  συνιστάται επίσης, πολύ καλή επανάληψη των εγχειριδίων που δόθηκαν στις εκπαιδευτικές σειρές Α και Β. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες κάνουν χρήση και είναι εξοικειωμένοι σε κάποιο βαθμό με τις φόρμες αξιολόγησης McKenzie.

 

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

1. Πολιτική Ακυρώσεων

1.1. Ακύρωση σεμιναρίων/webinar/εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Αν δεν συμπληρωθεί  ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων(15)  για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όπου έχουν προγραμματιστεί (Ελλάδα ή Κύπρο) τότε γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών μετά την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Το κόστος της επαναπαρακολούθησης αφορά στην επαναπαρακολούθηση της εκπαιδευτικής σειράς μετά την ολοκληρώση της παρακολούθησης ολόκληρου του εκπαιδευτικού κύκλου της Μεθόδου McKenzie. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται έκπτωση 10%

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

1.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφών ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά.  Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

W advanced extremities

Περιφερειακές Αρθρώσεις Advanced

Αυτό το  εντατικό 2ήμερο σεμινάριο (14 ώρες)  θα  εστιάσει   στην παρουσίαση πιο  προχωρημένων αρχών και στην πρακτική εφαρμογή τους μέσω του κλινικού συλλογισμού, της επίλυσης προβλημάτων, της ανάλυσης περιστατικών, της αξιολόγησης και θεραπείας ασθενών και των τεχνικών.

Στόχοι Εκπαιδευτική Σειράς

Ο στόχος  αυτής της εκπαιδευτικής σειράς είναι να εμπλουτίσει τις προηγούμενες γνώσεις που αποκτήθηκαν στις Εκπαιδευτικές Σειρές Γ΄ και Δ, σχετικά τις περιφερειακές αρθρώσεις ώστε οι συμμετέχοντες να:

 1. Εφαρμόζουν κατάλληλα τη Μέθοδο McKenzie-  Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία σε ασθενείς με προβλήματα στα άκρα.
 2. Διαχωρίζουν μεταξύ των Συνδρόμων McKenzie (Στάσεως, Δυσλειτουργίας και Διαταραχής ), όπως εφαρμόζονται στα άκρα.
 3. Εφαρμόζουν τα κατάλληλα θεραπευτικά σχήματα για καθένα από τα σύνδρομα και τις υπο-ομάδες τους.
 4. Προσδιορίζουν πότε η εφαρμογή εξωτερικών δυνάμεων ή εξωτερικής σταθεροποίησης είναι απαραίτητη για την επίλυση των συμπτωμάτων χρησιμοποιώντας την «πρόοδο των δυνάμεων» με βάση τη ΜΔΘ.
 5. Βοηθούν τους ασθενείς  να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν από μόνοι τους τις θεραπευτικές διαδικασίες ώστε να διατηρούν τους θεραπευτικούς στόχους.
 6. Διακρίνουν  τις  μη-μηχανικές παθήσεις  και να παρέχουν την κατάλληλη καθοδήγηση.

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Δ’ Εκπαιδευτική Σειράς

Επίπεδο: Advanced

Πλήρες πρόγραμμα και περιγραφή της Εκπαιδευτικής Σειράς Περιφερειακές Αρθρώσεις Advanced: Πατήστε εδώ

 

Κόστος Συμμετοχής

 

280 €*

 

 

*Στις παραπάνω τιμές παρέχεται έκπτωση 10% για τα μέλη του ΕΙΜ

 ** Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για τα μαθήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Κόστος Επαναπαρακολούθησης Εκπ. Σειράς :

190 €**

**Παρέχεται έκπτωση 20% για τα μέλη του ΕΙΜ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΔΘ>>

 

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά

Για την καλύτερη προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά Περιφερειακές Αρθρώσεις Advanced, συνιστάται σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον εκπαιδευτικό κύκλο σεμιναρίων πριν ενταχθεί η διδασκαλία των Άκρων στις Εκπαιδευτικές Σειρές Γ΄και Δ΄, να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές  σειρές Γ΄και Δ΄ ή να διαβάσουν το βιβλίο, «The Human Extremities, Mechanical Diagnosis & Therapy», πριν τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο.

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

1. Πολιτική Ακυρώσεων

1.1. Ακύρωση σεμιναρίων/webinar/εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Αν δεν συμπληρωθεί  ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων(15)  για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όπου έχουν προγραμματιστεί (Ελλάδα ή Κύπρο) τότε γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών μετά την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Το κόστος της επαναπαρακολούθησης αφορά στην επαναπαρακολούθηση της εκαπιδευτικής σειράς μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού κύκλου McKenzie. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται έκπτωση 10%

1.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφώνων ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας

Credentialling Exam

Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας ΜΔΘ

Η επιτυχία στις εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας σημαίνει ότι ο κλινικός έχει τις γνώσεις που έχουν καθοριστεί από το Διεθνές Ινστιτούτο McKenzie (ΔΙΜ) για να του αναγνωρίσει τη βασική κλινική ικανότητα  στην Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ).

Οι  εξετάσεις αποτελούνται από δοκιμασίες σύνθετης μεθοδολογίας με γραπτά και πρακτικά στοιχεία σχεδιασμένα έτσι ώστε να αξιολογηθεί η κλινική γνώση και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τον ασκούμενο σε όλο το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών. Όσοι περάσουν τις εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο: "Cred. MDT" και προστίθενται  στο διεθνή online κατάλογο “Therapist Locator” ("Εύρεση Θεραπευτή”), για όσους αναζητούν πιστοποιημένους κλινικούς στη Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία.

Αφού επιβεβαιωθεί επίσημα η εγγραφή στις εξετάσεις, δίδεται σε κάθε συμμετέχοντα πρόσβαση σε βίντεο με προχωρημένες διαδικασίες της ΜΔΘ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

·         Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου A-Περιφερειακές Αρθρώσεις Advanced
·        
Ο κλινικός να είναι Πτυχιούχος με επίσημη άδεια εργασίας

Τα επτά βασικά στοιχεία για τα οποία θα κριθεί ο κλινικός είναι:

·         Ιστορικό
·         Εξέταση
·         Συμπέρασμα
·         Αρχές Θεραπείας
·         Επαναξιολόγηση
·         Προφύλαξη
·         Διαδικασίες του θεραπευτή

Οφέλη για έναν επαγγελματία με πιστοποίηση στη μέθοδο McKenzie:

·         Όσοι περάσουν τις εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας προστίθενται στον διεθνή online κατάλογο εύρεσης θεραπευτή (“Therapist Locator”) για  αναγνωρισμένους στη ΜΔΘ κλινικούς.

·         Αναγνώριση της εξειδίκευσής σας και ενίσχυση του επαγγελματικού σας status μεταξύ των συναδέλφων σας στο ευρύτερο επαγγελματικό σας περιβάλλον, στην πόλη σας, στους παραπέμποντες κλινικούς και άλλους επαγγελματικούς φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.

·         Αιτήσεις για συμμετοχή σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα.

·         Για να εξασφαλίσουν συνεχιζόμενη πρακτική στα υψηλότερα πρότυπα της ΜΔΘ, οι κλινικοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της συνεχούς εκπαίδευσης, ώστε να παραμείνουν εντός του διεθνούς δικτύου παραπομπής ασθενών

Κόστος Συμμετοχής: 200

Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

1. Πολιτική Ακυρώσεων

1.1. Ακύρωση σεμιναρίων/webinar/εξετάσεων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Αν δεν συμπληρωθεί  ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων(15)  για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όπου έχουν προγραμματιστεί (Ελλάδα ή Κύπρο) τότε γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών μετά την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

1.2. Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο συμμετέχων που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό γραπτό αίτημά του στο office@mckenziehellas.gr ή  στο secr@mckenziehellas.gr.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

Ειδικότερα για την ακύρωση της συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 100% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, γίνεται επιστροφή 50% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 25% του ποσού.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ακυρώσει την συμμετοχή του σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ή δεν επικοινωνήσει ή δεν παρουσιαστεί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λπ.).

1.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές και Γιατρούς συναφών ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.