ΓIΝΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜEΝΟΣ

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης στη ΜΔΘ αποτελείται από ένα περιεκτικό επαναληπτικό σεμινάριο για την καλύτερη προετοιμασία του φοιτητή για τις Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας - το πρώτο επίπεδο Πιστοποίησης στη ΜΔΘ.

Προϋποθέσεις

  • Ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σειρών Α, Β, Γ, Δ και Περιφερειακών Αρθρώσεων-Advanced.
  • Πτυχιούχος Κλινικός

Λόγω της αύξησης της ζήτησης πτυχιούχων κλινικών McKenzie, συνιστάται ανεπιφύλακτα η συμμετοχή και επιτυχία στις εξετάσεις. Οι εξετάσεις αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σχεδιασμένες να αξιολογήσουν την κλινική γνώση και τις ικανότητες του κλινικού, όπως έχουν αναπτυχθεί μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Ινστιτούτου McKenzie.

Γιατί γίνονται οι Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας?

  • Για να προσδιοριστεί και να αναγνωριστεί ο κλινικός που έχει ικανότητα και επάρκεια στη Μέθοδο McKenzie.
  • Για να θεσπιστούν περαιτέρω τα πρότυπα στην εφαρμογή της Μεθόδου McKenzie.
  • Για να εξασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση είναι σε αρμονία και σχετική με τις τρέχουσες πρακτικές τεχνικές όπως ορίζεται από το Διεθνές Ινστιτούτο McKenzie.
  • Για να αναπτυχθεί μία ομάδα πιστοποιημένων κλινικών όπου θα παραπέμπονται ασθενείς σε όλη τη χώρα.
  • Για να αναπτυχθεί μία ομάδα πιστοποιημένων κλινικών οι οποίοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα.

Ποια είναι τα οφέλη για έναν πιστοποιημένο κλινικό

ΟΦΕΛΟΣ 1

Συστάσεις

Κάθε χρόνο η γραμματεία του Ινστιτούτου δέχεται όλο και περισσότερα αιτήματα, από όλη τη χώρα, για σύσταση ενός πιστοποιημένου θεραπευτή, Αυτοί που θα επιτύχουν στις Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας καταχωρούνται σε ένα κατάλογο πιστοποιημένων κλινικών, οι οποίοι είναι οι εν δυνάμει αποδέκτες αυτών των αιτημάτων. 

ΟΦΕΛΟΣ 2

Αναγνώριση

Αναγνώριση της εξειδίκευσης και βελτίωσης του επαγγελματικού σας επιπέδου μεταξύ των συναδέλφων σας στην επαγγελματική σας ομάδα, στην πόλη σας, αλλά και στους φορείς παραπομπής ασθενών.

ΟΦΕΛΟΣ 3

Ευκαιρίες στην Έρευνα

Συμμετοχή σε εν εξελίξει μελέτες και ερευνητικά προγράμματα. 

Περαιτέρω Σπουδές

Μετά από αυτές τις εξετάσεις μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας και να αποκτήσετε Δίπλωμα στη Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία – DipMDT. Το πρόγραμμα του Διπλώματος στη ΜΔΘ αποτελείται από δύο μέρη: Το Θεωρητικό μέρος και το Κλινικό μέρος.

Η ολοκλήρωση και επιτυχία στο πρόγραμμα του Διπλώματος σημαίνει ότι ο κλινικός έχει φτάσει στο μέγιστο επίπεδο της κλινικής ικανότητας που απαιτείται ώστε να θεωρηθεί Διπλωματούχος στη Μέθοδο McKenzie- Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® και να χρησιμοποιεί στα διαπιστευτήριά του τον τίτλο: Dip MDT.