ΟΦEΛΗ ΑΠO ΤΗ ΜΔΘ

 Updated Benefits graphic Oct2016

1. Αξιόπιστη Αξιολόγηση

Οποιοδήποτε θεραπευτικό σύστημα για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να βασίζεται σε μία αξιόπιστη αξιολόγηση και σε μία ακριβή διάγνωση ή κατάταξη.

Η επιστημονική έρευνα υποστηρίζει την αξιοπιστία του συστήματος McKenzie 1-4 και μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της επίσημης εκπαίδευσης5.

Πολυάριθμες μελέτες παρέχουν στοιχεία για τα ποσοστά επικράτησης, και δείχνουν την περιεκτικότητα του συστήματος 6-8 και την εγκυρότητα της διαγνωστικής διαδικασίας 9-10.

2. Αρχική Πρόγνωση

Οι ασθενείς αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη πρόγνωσή τους11-13

Η διαδικασία αξιολόγησης της Μεθόδου McKenzie καθιστά δυνατή την πρόγνωση της πορείας του ασθενούς, συνήθως, μετά από 1-2 θεραπευτικές συνεδρίες. 14-17

3. Στόχος η Αυτό-θεραπεία

Η έμφαση στην αυτο-θεραπεία, ενισχύει τον ασθενή και τον βοηθά να αποκτήσει ένα δυνατό αίσθημα ανεξαρτησίας. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι ασθενείς μέσα από τη συμμετοχή τους στη θεραπεία τους, αποκτούν τις  ικανότητες, τη  γνώση και την αυτοπεποίθηση που οδηγεί σε ευεργετικά αποτελέσματα18.

Περαιτέρω έρευνα έχει δείξει ότι η θεραπεία του ασθενούς με ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων το οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα αξιολόγησης που ελέγχει τις συμπτωματικές και μηχανικές αντιδράσεις, επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με ένα μη εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων.19,20  

4. Καλύτερα Αποτελέσματα

Η αξιολόγηση ΜΔΘ επιτρέπει μία γρήγορη απόφαση σχετικά με το ποιος ασθενής μπορεί να επωφεληθεί από τη θεραπεία σύμφωνα με τις αρχές της ΜΔΘ 21-22

Η χρήση των στρατηγικών ΜΔΘ αποδείχτηκε ότι μπορεί:

 • να μειώσει τα ποσοστά χειρουργικών επεμβάσεων23
 • να αποτρέψει χειρουργικές παρεμβάσεις 24,25
 • να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με μία θεραπεία που εστιάζει σε σπονδυλικούς χειρισμούς26 ή σε γενική άσκηση27
 • να μην είναι δαπανηρή 28,29

3. Πρόληψη της υποτροπής 

Οι ασθενείς που έχουν εκπαιδευτεί στην αυτο-θεραπεία είναι ικανοί να  ξεκινούν τη θεραπεία τους αναγνωρίζοντας τα πρώιμα σημάδια μίας υποτροπής.

Τα συμπτώματα μπορούν να θεραπευτούν συνήθως πριν γίνουν σοβαρά30-32

Αναφορές:

  1. Heidar Abady 2014
  2. Kilpikoski 2002
  3. May and Ross 2009
  4. Willis 2016
  5. Werneke 2014
  6. May and Aina 2012
  7. Hefford 2008
  8. May and Rosedale 2012
  9. Werneke 2010
  10. Apeldoorn 2016
  11. Hasenbring and Pincus 2015
  12. Schmidt 2012
  13. Ali and May 2015
  14. Edmond 2014
  15. Edmond 2010
  16. Werneke 2008
  17. Deutscher 2014
  18. Vahdat 2014
  19. Long 2004
  20. Rosedale 2014
  21. Rosedale 2014
  22. Long 2004
  23. Rasmussen 2005
  24. van Helvoirt 2014
  25. van Helvoirt 2016
  26. Petersen 2011
  27. Albert and Manniche 2012
  28. Deutscher 2014
  29. Manca 2007
  30. Larsen 2002
  31. Matsudaira 2015
  32. Udermann 2004

  FULL REFERENCE LIST