ΘΕΡΑΠΕΥΤEΣ

Η Μέθοδος  McKenzie® Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ) είναι μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση  σπονδυλικών προβλημάτων και προβλημάτων των άκρων. Είναι μία αξιόπιστη και τεκμηριωμένη από την έρευνα  διαδικασία για την αξιολόγηση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων, η οποία ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του ασθενή στη διαχείριση της κατάστασής του.  Η Mέθοδος McKenzie ® είναι η πλέον αναγνωρισμένη φιλοσοφία αντιμετώπισης  των μυοσκελετικών προβλημάτων , παγκοσμίως. Μία στρατηγική αντιμετώπισης  που αναγνωρίζει και τη βιοψυχοκοινωνική φύση των μυοσκελετικών προβλημάτων και βοηθάει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών.

Η αξιολόγηση με ΜΔΘ  μπορεί να προσδιορίσει  με ακρίβεια μία μηχανική διάγνωση και ως εκ τούτου, το  θεραπευτικό σχήμα  που ταιριάζει με τη δεδομένη διάγνωση. Κατανοώντας τη μηχανική συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου προβλήματος,  ο κλινικός είναι σε θέση να διαμορφώσει μία στρατηγική θεραπείας που είναι λογική, εύκολη στην εφαρμογή της και έχει προβλέψιμο αποτέλεσμα στα συμπτώματα του ασθενούς. Επιτρέπει στον κλινικό να αναγνωρίσει, γρήγορα, ποιοι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από τη θεραπεία, μειώνοντας έτσι την ανάγκη δαπανηρών και χρονοβόρων απεικονιστικών εξετάσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης επιτρέπει, επίσης, την αναγνώριση των «μη-μηχανικών» καταστάσεων  που είναι πιθανό  να χρειάζονται  περαιτέρω έρευνα ή άλλες στρατηγικές αντιμετώπισης.

Η Μέθοδος McKenzie® παρέχει στους κλινικούς:

  • μία αξιόπιστη, λογική διαδικασία αξιολόγησης
  • μία σαφή κατανόηση του προβλήματος
  • ένα ασφαλές , εύκολο και αποτελεσματικό θεραπευτικό πλάνο που εμπλέκει και  τον ασθενή στον έλεγχο της κατάστασής του
  • καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς εμπλέκοντας και τον ίδιο τον ασθενή  

Μαρτυρίες Κλινικών - Video

για να δείτε θεραπευτές McKenzie να μιλούν για τη μέθοδο και να εξηγούν πώς τη χρησιμοποιούν στην πρακτική τους.

Joel Laing

Certified McKenzie Clinician

PT, Cred. MDT

Yoav Suprun

Certified McKenzie Clinician

PT, Dip. MDT