ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚO ΜΑΣ

Τόμος 23 Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2024)

Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού για το 2024, μπορείτε να διαβάσετε μία κλινική συζήτηση με την καθηγήτρια Μυοσκελετικής Υγείας ,Jill Cook, για την τενοντοπάθεια και τη διαχείριση της.

Και σε αυτό το τεύχος, παρουσιάζονται σημαντικές έρευνες από την παγκόσμια βιβλιογραφία, ενδιαφέροντα άρθρα, κλινικά περιστατικά και απόψεις έγκριτων κλινικών.

Εάν σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε το Περιοδικό Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία μπορείτε να γίνετε συνδρομητής. Συμπληρώστε την Φόρμα Συνδρομής και στείλτε την στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: office@mckenziehellas.gr

Η συνδρομή είναι ετήσια (4 τεύχη) ανά έτος. Το κόστος είναι 30 ευρώ σε ηλεκτρονική μορφή(.pdf) και 70 ευρώ για την έντυπη μορφή.

 

Προηγούμενα τεύχη του περιοδικού

Τόμος 21-2022

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)

Τεύχος 3 ( Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

 Τόμος 22-2023

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)

Τεύχος  3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

Τόμος 19 - 2020

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

Τεύχος 4(Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

 

 Τόμος 20-2021

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τεύχος 2  (Απρίλιος Ιούνιος)

Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

   
   
   
 

 Τόμος 18 - 2019

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

   Τόμος 17 - 2018

    Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)
    Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
    Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
 
   Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

  Τόμος 16 - 2017

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Μάρτιος)

   Τόμος 15 - 2016

    Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)
    Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
    Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
    Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

 

Τόμος 14- 2015

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

   Τόμος 13 - 2014

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)   
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τόμος 12 - 2013

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος) 

   Τόμος 11 - 2012

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)   
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τόμος 10 - 2011

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

   Τόμος 9 - 2010

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τόμος 8 - 2009

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος) 
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

   Τόμος 7 - 2008

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τόμος 6 - 2007

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)   
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

   Τόμος 5 - 2006

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τόμος 4 - 2005

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)  
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

   Τόμος 3 - 2004

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τόμος 2 - 2003

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

     Τόμος 1 - 2002

      Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
      Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
      Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
      Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)