ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚO ΜΑΣ

Τόμος 22 Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2023)

Στο φθινοπωρινό μας τεύχος μπορεί να διαβάσετε μία διαφορετική κλινική συζήτηση με τον Dr, Ron Schenk,PT,PhD, OCS, Dip MDT,FAAOMT για τις προσπάθεις που έχουν γίνει για την ενσωμάτωση της ΜΔΘ στην τυπική φυσικοθεραπευτική πρακτική. 

Και σε αυτό το τεύχος, παρουσιάζονται σημαντικές έρευνες από την παγκόσμια βιβλιογραφία, ενδιαφέροντα άρθρα, κλινικά περιστατικά και απόψεις έγκριτων κλινικών.

Εάν σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε το Περιοδικό Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία μπορείτε να γίνετε συνδρομητής. Συμπληρώστε την Φόρμα Συνδρομής και στείλτε την στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: office@mckenziehellas.gr

Η συνδρομή είναι ετήσια (4 τεύχη) ανά έτος. Το κόστος είναι 15 ευρώ σε ηλεκτρονική μορφή(.pdf) και 30 ευρώ για την έντυπη μορφή.

 

Προηγούμενα τεύχη του περιοδικού

Τόμος 21-2022

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)

Τεύχος 3 ( Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2022)

Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2022)

 Τόμος 22-2023

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)

Τομος 19 - 2020

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

Τεύχος 4(Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

 

 Τόμος 20-2021

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τεύχος 2  (Απρίλιος Ιούνιος)

Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)

Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

   
   
   
 

 Τομος 18 - 2019

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

   Τόμος 17 - 2018

    Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)
    Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
    Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
 
   Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

  Τομος 16 - 2017

Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Μάρτιος)

   Τομος 15 - 2016

    Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)
    Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
    Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
    Τεύχος 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

 

Τομος 14- 2015

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

   Τομος 13 - 2014

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)   
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τομος 12 - 2013

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος) 

   Τομος 11 - 2012

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)   
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τομος 10 - 2011

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

   Τομος 9 - 2010

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τομος 8 - 2009

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος) 
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

   Τομος 7 - 2008

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τομος 6 - 2007

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)   
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

   Τομος 5 - 2006

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τομος 4 - 2005

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)  
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

   Τομος 3 - 2004

     Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
     Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
     Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
     Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Τομος 2 - 2003

Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)

     Τομος 1 - 2002

      Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)
      Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)
      Τεύχος 2 (Απρίλιος-Ιούνιος)
      Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος)