ΑΣΘΕΝΕIΣ

Το σύστημα αντιμετώπισης του ασθενούς, γνωστό ως Mέθοδος McKenzie®- Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ) είναι μία αξιόπιστη προσέγγιση που χρησιμοποιείται από τους κλινικούς και τους ασθενείς σε όλο τον κόσμο για  τα προβλήματα της οσφύος του αυχένα και των άκρων.

Οι περισσότεροι μυοσκελετικοί πόνοι είναι "μηχανικής" καταγωγής, που σημαίνει ότι κάθε μέρα κινήσεις και στάσεις προκαλούν πόνο. Μετά από μία συστηματική αξιολόγηση των ασθενών του, στη Νέα Ζηλανδία, ο φυσικοθεραπευτής Robin McKenzie, διαπίστωσε ότι ορισμένες κινήσεις και στάσεις, συχνά, καταργούν τον πόνο και αποκαθιστούν τη λειτουργικότητα.

Ο Robin McKenzie πίστευε ότι οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να μάθουν να αυτο-θεραπεύονται  εάν τους διδάξουμε σωστά. Ένιωθε ότι η αυτο-θεραπεία ενισχύει τον ασθενή και μειώνει την εξάρτησή του από την  ιατρική παρέμβαση. Η μέθοδος McKenzie® προωθεί  τη δυνατότητα του σώματος να θεραπεύει τον εαυτό του, χωρίς φαρμακευτική αγωγή, χειρουργική επέμβαση ή άλλες παθητικές μεθόδους, όπως η θεραπεία θερμότητας, πάγου ή ο υπέρηχος. Απευθύνεται, επίσης, στην  αυξανόμενη ζήτηση από ασθενείς και ασφαλιστικούς φορείς,  για υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης, που αναπτύσσουν  δεξιότητες αυτο-θεραπείας του ασθενούς, με τρόπο οικονομικό και ως προς το κόστος και ως προς το χρόνο.

Updated Benefits graphic Oct2016