Αναγνώριση της Μεθόδου ΜcKenzie-ΜΔΘ από την ΕΕΧΟΤ - 26/6/2015

Μετά την Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης (ΕΕΣΣ) και Το Τμήμα Παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης (Τ.Π.Σ.Σ.) της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ) αναγνώρισε ομόφωνα τη Μέθοδο McKenzie® - Μηχανική Διάγνωση & Θεραπεία® ως έγκυρη και αξιόπιστη μέθοδο στη συντηρητική θεραπεία του μηχανικού πόνου της Σπονδυλικής Στήλης.

Επίσης, ο κύριος Γεώργιος Σπανός, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου McKenzie ανακηρύχθηκε ως Μέλος της ΕΕΧΟΤ – Τμήμα Παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης.