ΛΕΠΤΟΜEΡΕΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟYΜΕΝΗΣ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ

Πίσω στις Εκδηλώσεις

Ημέρα Μηχανικής Διάγνωσης & Θεραπείας- Robin McKenzie 2018
12 Μαΐου 2018

Αθήνα, Ελλάδα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των κλινικών, οργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά την Ημερίδα Μηχανικής Διάγνωσης & Θεραπείας, αφιερωμένη στη μνήμη του Robin Anthony McKenzie.

Στόχος της Ημερίδας είναι να ενθαρρύνει τους κλινικούς να επικεντρωθούν στις ατομικές ανάγκες του ασθενή και με ποιο τρόπο μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Η ποικιλομορφία των θεμάτων που θα παρουσιαστούν αλλά και ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των ομιλητών, θα δισφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αντιληφθουν τον μυοσκελετικό πόνο μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία με βάση τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα (evidence-based). 

  • Θα παρουσιαστούν θέματα από εξειδικευμένους επιστήμονες
  • Θα ανακοινωθούν Επιστημονικά δεδομένα που απορρέουν από πρόσφατα Παγκόσμια Συνέδρια
  • Θα αναλυθούν θέματα της πρόσφατης βιβλιογραφίας 

Δείτε το ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ημερίδας.

Ακολουθείστε την εκδήλωση της Ημερίδας στο Facebook 

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ