Ο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΣΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Ο Διαγνωστικός Υπέρηχος στη μυοσκελετική παθολογία

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 (16:00 - 19:00)

 

Περιγραφή

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η περιγραφή των εφαρμογών του διαγνωστικού υπέρηχου στην μυοσκελετική παθολογία και η ανάλυση της συμβολής του στη διάγνωση. Στόχος είναι η εκπαίδευση στην αναγνώριση παθολογικών ευρημάτων, ο συσχετισμός τους και η χρήση των πληροφοριών για την κατεύθυνση του κλινικού συλλογισμού.

Θα γίνει αναφορά σε κοινές παθολογίες και κάθε μάθημα θα στοχεύσει στους εξής τομείς:

  • Ανάλυση & Περιγραφή των εφαρμογών του διαγνωστικού υπέρηχου
  • Φυσιολογικός φαινότυπος
  • Παθολογικά ευρήματα
  • Ανάλυση ευρημάτων και κλινικός συσχετισμός με μυοσκελετικές παθολογίες
  • Κλινικές περιπτώσεις
  • Συζήτηση

Το σεμινάριο θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα και μετά από τη συζήτηση περιστατικών θα γίνει προσέγγιση κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κλινικοί ΜΔΘ στην καθημερινή τους πρακτική ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τον διαγνωστικό υπέρηχο για να κατευθύνουν τον κλινικό τους συλλογισμό και να διαμορφώνουν αποτελεσματικά πλάνα διαχείρισης.

 

Εισηγήτρια

Παπουτσή Δήμητρα, MD, Ακτινολόγος

 

 

 

Διεξαγωγή

Η παρακολούθηση και η ενεργή συμμετοχή μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

(α) Στον χώρο του Ελληνικού Ινστιτούτου McKenzie ( Λεωφ. Ηρακλείου 35, Άνω Πατήσια, Αθήνα, 111 41). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού θέσεων.

(β) Από τον χώρο σας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, tablet ή smartphone. Το μόνο που χρειάζεστε είναι σύνδεση στο Internet!

 

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για κάθε μάθημα είναι 55 €. Πέρα από τη συμμετοχή στο μάθημα έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.

Με την αγορά του πακέτου των πέντε (5) μαθημάτων επιμόρφωσης παρέχεται έκπτωση, και το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 250€

Επιπλέον, με την αγορά ολόκληρου του πακέτου πέρα από τη συμμετοχή στο μάθημα αποκτάτε επ' αόριστον πρόσβαση στο μαγνητοσκοπημένο αρχείο του μαθήματος και στο εκπαιδευτικό υλικό.

Συμμετοχή

Δηλώστε το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας την φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο (+30) 210 22 89 654 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου office@mckenziehellas.gr 

 ΕΓΓΡΑΦΗ >>