ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 (16:00-19:00)

 

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση της διάγνωσης και διαχείρισης σύνθετων κλινικών περιστατικών με μυοσκελετικό πόνο μέσω της Μηχανικής Διάγνωσης & Θεραπείας (ΜΔΘ). Μέσα από μια διαδραστική προσέγγιση θα αναλύσουμε τον κλινικό συλλογισμό που κατευθύνει τις διαγνωστικές διαδικασίες και τα πλάνα διαχείρισης.

Επιπλέον, θα εστιάσουμε σε στοιχεία του κλινικού συλλογισμού σε σχέση με (α) τη διαφορική διάγνωση, (β) την χρήση τεκμηριωμένων πρακτικών/εργαλείων αξιολόγησης και διαχείρισης, (γ) την αντίληψη των οδηγών του πόνου και λειτουργικής ανικανότητας, (δ) τη συνεχή αξιολόγηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων, (ε) την προσαρμογή του πλάνου διαχείρισης με βάση την εξέλιξη και το στάδιο της θεραπείας (στ) την παραπομπή ή τη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας για τη διαχείριση προβλημάτων.

Τέλος θα αναλυθούν οι λειτουργικές δυσκολίες, οι ανάγκες και οι στόχοι για την διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου  και αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης. 

 

 

Εισηγητές

Κοντός Αθανάσιος, PT, Dip MDT, Prob Instructor MDT

Σπανός Γεώργιος, PT, Dip MDT, Senior Instructor MDT

 

Διεξαγωγή

Η παρακολούθηση και η ενεργή συμμετοχή μπορεί να γίνει από τον χώρο σας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, tablet ή smartphone. Το μόνο που χρειάζεστε είναι σύνδεση στο Internet!

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για κάθε μάθημα είναι 60 €. Πέρα από τη συμμετοχή στο μάθημα έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.

Με την αγορά του πακέτου των πέντε (5) μαθημάτων επιμόρφωσης παρέχεται έκπτωση, και το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 250€

Επιπλέον, με την αγορά ολόκληρου του πακέτου πέρα από τη συμμετοχή στο μάθημα αποκτάτε επ' αόριστον πρόσβαση στο μαγνητοσκοπημένο αρχείο του μαθήματος και στο εκπαιδευτικό υλικό.

 

 

Συμμετοχή

Εγγραφείτε άμεσα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΓΓΡΑΦΗ >>

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας στο (+30) 210 22 89 654 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου office@mckenziehellas.gr